ตำแหน่งงานอื่นๆ

หน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ที่ทำงาน
สำนักงานกรุงเทพมหานคร