กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง แบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นและ PDCA workshop ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โตโยต้า ลีสซิ่ง ฝ่ายกฏหมาย และ บริษัท ณพลและธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจกับโตโยต้า ลีสซิ่ง ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม จึงได้ผนึกกำลังกับ ฝ่ายกฏหมายแบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นและ PDCA workshop รูปแบบเต็มวัน ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท ณพลและธุรกิจ จำกัด กว่า 50 ท่าน ต่อยอดองค์ความรู้ไคเซนสู่กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต และถือเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดองค์ความรู้ไคเซ็น (Utilize Our Existing Kaizen Knowledge) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมศักยภาพงานที่ดีผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น ณ ห้อง Conference room บริษัท ณพลและธุรกิจ จำกัด  โดยมีคุณศรัณย์  ทองธรรมชาติ   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกฏหมาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคณะวิทยากรจากโตโยต้าลีสซิ่ง คุณชิณวัชร์ ศิริทรัพย์ภิญโญ  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารงานกฏหมาย ,คุณเสาวนีย์ หาญภูมิพาณิช    ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม และคุณบุษยา โนนิล    หัวหน้างานฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม เข้าร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในวันดังกล่าวด้วย        

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร