กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


Together We share!! CSR-SC ผนึกกำลังกับ ฝ่ายกฏหมายแบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นให้แก่ข้าราชการกรมคุมประพฤติ

ฝ่าย CSR ผนึกกำลังกับ ฝ่ายกฏหมายแบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นให้แก่ผู้อำนวยการและข้าราชการกรมคุมประพฤติกว่า40 ท่าน ในหัวข้อ "พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดไคเซ็น"  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไคเซนสู่ภาครัฐ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ประสิทธิภาพงาน และเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีขององค์กรแก่หน่วยงานทางภาครัฐ งานดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น ณ ห้องประชุม กรมคุมประพฤติ

โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล    อธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน

และมีคณะผู้บริหารจากทางโตโยต้าลีสซิ่ง

คุณศรัณย์ ทองธรรมชาติ   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกฏหมาย    

คณะวิทยากรจากทางบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง

คุณวีระชัย วิถีพาณิชย์  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารงานกฏหมาย

คุณเสาวนีย์ หาญภูมิพาณิช  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม 

คุณบุษยา โนนิล  หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

คุณอักษราภัค กานต์  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานกฏหมาย  

เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้การที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานทางภาครัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดองค์ความรู้ไคเซ็น (Utilize our existing Kaizen Knowledge) ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมศักยภาพงานที่ดีของสังคมและชุมชน และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร