กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


“โตโยต้า ลีสซิ่ง ปันยิ้มให้น้อง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม”

ด้วย โตโยต้า ลีสซิ่ง เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะ จึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม 25 ปี ทำดี 4 ภาคไปกับ โตโยต้า ลีสซิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR-SC) ได้เห็นปัญหาเด็กที่เกิดมาท่ามกลางปัญหาของพ่อแม่ (ในชุมชนแออัด) อาทิ ครอบครัวแตกแยก ติดยาเสพติด ติดคุก ทำให้เด็ก ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย และเด็กอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตราย เจ็บป่วย เป็นต้น

จึงได้จัดกิจกรรม “โตโยต้า ลีสซิ่ง ปันยิ้มให้น้อง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อมอบรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ให้กับน้องๆ ผ่านกิจกรรมการร้องเพลง เล่นเกมส์ วาดภาพระบายสี และกิจกรรมเล่านิทาน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินสำหรับช่วยเหลือกองทุนนมและอาหาร การรักษาพยาบาล และพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกฝ่าย ทุกสาขา ร่วมบริจาคเงิน ของเล่น รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน ให้กับน้องๆ อีกด้วย

ซึ่งทางมูลนิธิฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรม“โตโยต้า ลีสซิ่ง ปันยิ้มให้น้อง มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัม” ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขสู่เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมไทยต่อไป

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร