กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง แบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นและ PDCA WORKSHOP ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

ด้วยความสัมพันธ์อันดีของ โตโยต้า ลีสซิ่ง และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ที่มีความสนใจในหลักการบริหารงานแบบ TOYOTA WAY (KAIZEN) โตโยต้า ลีสซิ่ง ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคมจึงร่วมกับ โตโยต้า ลีสซิ่ง สำนักงานภาคพิษณุโลก แบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการบรรยายความรู้ในหัวข้อ ไคเซ็นและ PDCA WORKSHOP รูปแบบครึ่งวัน ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของผู้แทนจำหน่าย โตโยต้าน่าน กว่า 50 ท่าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน และเพื่อสร้างเสริมศักยภาพงานที่ดีผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย โตโยต้าน่าน  โดยมี คุณ วุฒิ วชิรัคกุล   ผู้จัดการสำนักงานภาค พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงาน และมีคณะวิทยากรจาก โตโยต้า ลีสซิ่ง เดินทางไปแบ่งปันความรู้ดังต่อไปนี้

    • คุณเสาวนีย์ หาญภูมิพาณิช   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม
    • คุณ บุษยา โนนิล หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแบ่งปันองค์ความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของผู้แทนจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีร่วมกันอีกด้วย 

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร