ข่าวล่าสุด พิมพ์หน้านี้


สะดวกยิ่งขึ้นกับการแจ้งการชำระเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 02-660-5555

โตโยต้า ลีสซิ่ง พัฒนาระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ IVR ให้ลูกค้าของเราสะดวกยิ่งขึ้นในการแจ้งการชำระเงินค่างวดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอสาย เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณคุ้นเคย

กด 1 สำหรับบุคคลธรรมดา หริอ กด 2 สำหรับนิติบุคคล

- กดหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขประจำตัว 11 หลัก 

- กดรหัสผ่านของท่าน 4 หลัก หรือ วันและเดือนเกิดของท่าน  เช่น  วันที่ 9 เดือนมกราคม รหัสผ่าน คือ  0901 

กด 1 เพื่อสอบถามยอดชำระ หรือ แ้จ้งการชำระเงิน

กด 2 เพื่อแจ้งการชำระเงินค่างวด  

> ระบุวันที่ ที่ท่านชำระเงิน เช่น 17 มกราคม 2556  

   กด 17012556

> ระบุบจำนวนเงินที่ท่านชำระ โดยไม่ใส่เศษสตางค์

   เช่น 10,000 บาท 

> กด 1 เพื่อยืนยันข้อมูลหรือ กด 2 เพื่อแก้ไข

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถแจ้งการชำระเงินค่างวดกับเราโดยไม่ต้องรอสาย  อีกหนึ่งความก้าวหน้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา


*บริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อยืนยันการชำระเงินค่างวดของท่านหลังจากที่ไ้ด้มีการตรวจสอบต่อไป

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร